Krisekommunikation

Epicent identificerer potentielle kriser i jeres virksomhed og hjælper med at udarbejde de beredskabsplaner og foranstaltninger, der skal til for bedst muligt at forebygge og afværge kriser. Og vi er tilgængelige i døgndrift med kompetent bistand, når lynet slår ned.

Vores løbende kriseberedskabs- og håndteringsaftaler indbefatter en kritisk gennemgang af mulige issues, forslag til issues management, udarbejdelse af beredskabsplan samt årlig opdatering og servicetjek af virksomhedens kriseberedskab.

Der er naturligvis mulighed for omgående hjælp, når en potentiel og akut krise viser sig. Vores hotline er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året.

Vi hjælper vores kunder til hurtigt og effektivt at håndtere og potentielt afværge negativ omtale. Derfor tilbyder Epicent alle ydelser, som har relevans før, under og efter en krise. Lige fra forebyggende rådgivning og medietræning til kommunikation med alle de vigtigste stakeholders.

Efter forløbet tilbyder vi opfølgning med henblik på evaluering, læring og forandring. Eksempelvis anbefales nye tiltag for at undgå dobbeltkriser og forebygge lignende situationer i fremtiden. Dette med udgangspunkt i erfaringer fra den aktuelt opståede situation.

 

EFFEKTIV FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF KRISER

Krisekommunikation

EFFEKTIV FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF KRISER

Epicent har medarbejdere, som er specifikt uddannede i krisekommunikation.

Vi har betydelig erfaring i issues management og krisehåndtering fra arbejde med nogle af Danmarks stærkeste brands, blandt andet inden for FMCG, healthcare, retailkæder og B2B.

Klik her for at downloade produktark på Epc COPE kriseberedskabspakker.

I stedet for passivt at vente på, at en krise eller shitstorm indtræffer, bør alle virksomheder løbende og proaktivt identificere potentielle issues.

Det gælder navnlig organisationer, som er særlig eksponerede for kritik og negativ medieopmærksomhed. Eksempelvis i kraft af deres aktivitetsområder, størrelse eller branchetilhør.

Kontakt os for at høre nærmere.

 

HØJ FAGLIGHED KOMBINERET MED STOR PRAKTISK ERFARING

HØJ FAGLIGHED KOMBINERET MED STOR PRAKTISK ERFARING

Morten Lapholm, CEO hos KonditorBager A/S, udtaler om samarbejdet med Epicent:

– Vi har stor gavn af at sparre med Epicent og ser frem til det fortsatte samarbejde om at skærpe og videreudvikle vores tilgang til kriseledelse. Baggrunden for valget af Epicent er høj faglighed kombineret med stor praktisk erfaring i at håndtere intern og ekstern kommunikation.