Krisekommunikation

Epicent bistår virksomheder og organisationer med udarbejdelse af kriseberedskab, forebyggelse og afværgeforanstaltninger ved mulige shitstorms samt alle aspekter af crisis management, når lynet er slået ned.

Flere af vores medarbejdere er specifikt uddannede i krisekommunikation, og vi har betydelig erfaring i issues management og krisehåndtering fra arbejde med nogle af Danmarks stærkeste brands, blandt andet inden for FMCG, healthcare, retailkæder og B2B.

I stedet for passivt at vente på, at en krise eller shitstorm måske indtræffer, bør man kritisk gennemgå virksomheden for potentielle issues. Dette gælder i sagens natur navnlig virksomheder af en vis størrelse, eller som i kraft af deres aktivitetsområder, branchetilhør eller andre forhold er særlig eksponerede for kritik og negativ medieopmærksomhed.

Derfor tilbyder Epicent en løbende beredskabsaftale, som både indbefatter en kritisk gennemgang af virksomheden for mulige issues, udarbejdelse af beredskabsplan, årlig opdatering og servicetjek af virksomhedens kriseberedskab samt adgang til omgående hjælp døgnet rundt, når en potentiel krise viser sig.

 

EKSPERTER I KRISEKOMMUNIKATION - OPTIMALT BEREDSKAB, EFFEKTIV HÅNDTERING

Krisekommunikation

EKSPERTER I KRISEKOMMUNIKATION - OPTIMALT BEREDSKAB, EFFEKTIV HÅNDTERING

Epicents kriseberedskabspakke, Epc COPE, indebærer:

Risikovurdering. Gennemgang af potentielle risici. Identifikation af de vigtigste issues. Analyse, vurdering og prioritering af risikofaktorer med fokus på, hvilke risici der er størst og mest overhængende.

Forbedringsforslag. Anbefalinger til, hvordan virksomheden bedst og nemmest muligt kan forebygge, at de identificerede risici udvikler sig til kriser eller shitstorms.

Beredskabsplan. Hvem gør hvad og hvornår, når en krise indtræffer?

Epicents krisehåndteringsløsning, Epc CURE, indebærer:

Hotline. Instant bistand til alle aspekter af krisehåndtering 24/7/365.

Medietræning, udarbejdelse af lister med mulige spørgsmål og svar (Q&A’s) samt kontinuerlig bistand til mediehåndtering på alle niveauer og platforme, herunder både redaktionelle og sociale medier.

Opfølgning. Med henblik på at undgå dobbeltkriser og forebygge lignende situationer i fremtiden anbefales nye tiltag med udgangspunkt i erfaringer fra den aktuelt opståede situation.

Kontakt os for at høre nærmere.