Kompetencer

Epicent er eksperter i journalistisk drevet pressearbejde og erhvervslivets medierelationer. Vi har stor erfaring i alle discipliner inden for redaktionel PR, herunder corporate stories, produkt-PR, tendenshistorier, medieeksponering i forbindelse med arrangementer og events, kommunikationsrådgivning og krisekommunikation.

Vi hjælper med alt fra udarbejdelse af overordnede kommunikationsplaner og -strategier til praktisk udførelse af samtlige underliggende aktiviteter. Herunder forudgående research, interviews, journalistik, fotografi, distribution samt løbende rapportering på realiserede omtaler.

Ofte er omfattende forarbejde nødvendigt for at sikre et optimalt resultat i den enkelte kommunikationssituation. Det gælder, uanset om her er tale om en proaktiv eller reaktiv PR-indsats. Vi stiller de nødvendige spørgsmål og finder svarene gennem interviews samt indhentning og analyse af statistikker plus andet materiale. Når det er aktuelt, sørger vi også for at identificere og kontakte relevante tredjepartskilder, for eksempel brancheorganisationer og eksperter.

Med udgangspunkt i kundens målsætninger og vores research sørger vi for at vinkle virksomhedens kommunikation på optimal vis.

 

PERSPEKTIVERET PRESSEMATERIALE

KOMPETENCER, Epicent

PERSPEKTIVERET PRESSEMATERIALE

Når det forudgående arbejde med research, interviews og vinkling er på plads, udarbejder vi professionelt tekst- og billedmateriale samlet i færdige kits til medierne.

På baggrund af gennemførte interviews og andet researcharbejde varetager vi journalistisk tekstforfatning. Nyheder forfattes kort og præcist på en måde, så de er optimalt spiselige for medierne. Med henblik på at appellere bredest muligt og dermed opnå optimal eksponering kan cases og corporate stories vinkles med afsæt i aktuelle nyhedskroge eller tendenser.

Vi er eksperter i at skaffe vore kunder eksponering gennem brede historier med inddragelse af aktuelt statistisk materiale samt tredjeparter, herunder organisationer, forskere og andre ekspertkilder.

Epicents fotografer kan sørge for relevant billedmateriale, der understøtter teksten, hvad enten det er aktuelt med personfotos, produktbilleder eller miljøfotos.

PROFESSIONEL MEDIEKONTANKT

KOMPETENCER, Epicent

PROFESSIONEL MEDIEKONTANKT

Vi lægger stor vægt på kvalitativ, personlig distribution til journalister og redaktører på de enkelte redaktioner. I forbindelse med distribution af pressemateriale samt efterfølgende opfølgning kontaktes nøglemedier som udgangspunkt altid telefonisk, inden der sendes mails. Vi har gode relationer til nyhedsbureauer, massemedier, fagblade samt regionale og lokale medier i både ind- og udland.

Vores database rummer navne og kontaktoplysninger på tusindvis af journalister. Når historierne er bragt af de primære medier, masseudsendes de via automatiske distributionssystemer til hundredvis af yderligere redaktioner.

Kontakt os for at høre nærmere eller aftale et møde, hvor vi sammen kan drøfte jeres specifikke muligheder og behov.