Kompetencer

Epicent er eksperter i journalistisk drevet pressearbejde og erhvervslivets medierelationer. Vi har stor erfaring i alle discipliner inden for redaktionel PR, herunder corporate stories, produkt-PR, sæson- og tendenshistorier, foromtale og dækning af arrangementer og events samt krisekommunikation.

Vi varetager alt fra udarbejdelse af kommunikationsplaner til praktisk udførelse af de underliggende aktiviteter. Herunder forudgående research, interviews, journalistik, mediedistribution, opfølgning samt løbende rapportering.

Ofte er omfattende forarbejde nødvendigt for at sikre et optimalt resultat i den enkelte kommunikationssituation. Det gælder, uanset om her er tale om en proaktiv eller reaktiv PR-indsats. Vi stiller de nødvendige spørgsmål og finder svarene gennem interviews samt indhentning og analyse af statistikker plus andet materiale. Når det er aktuelt, sørger vi også for at identificere og kontakte relevante tredjepartskilder, for eksempel brancheorganisationer og eksperter.

Med udgangspunkt i kundens målsætninger og vores research sørger vi for at vinkle virksomhedens kommunikation på optimal vis.

 

PERSPEKTIVERET PRESSEMATERIALE

PERSPEKTIVERET PRESSEMATERIALE

På baggrund af gennemførte interviews og andet researcharbejde varetager vi journalistisk tekstforfatning. Nyheder forfattes kort og præcist på en måde, så de vækker redaktionernes appetit. For at appellere bredest muligt og opnå optimal eksponering vinkles cases og corporate stories med afsæt i aktuelle nyhedskroge eller tendenser.

Når det forudgående arbejde med research, interviews og vinkling er på plads, udarbejder vi professionelle pressekits med tekst- og billedmateriale, som distribueres til medierne.

Epicent er eksperter i at skaffe kunderne eksponering gennem brede historier med inddragelse af aktuelt statistisk materiale samt tredjeparter, herunder organisationer, forskere og andre ekspertkilder.

Vi kan også hjælpe med relevant billedmateriale, der understøtter teksten, hvad enten det er aktuelt med personfotos, packshots, miljøbilleder eller stock photos.

PROFESSIONEL MEDIEKONTANKT

PROFESSIONEL MEDIEKONTANKT

Vi lægger stor vægt på kvalitativ, personlig distribution til journalister og redaktører på de enkelte redaktioner. Ved distribution af pressemateriale samt efterfølgende opfølgning kontaktes nøglemedier som udgangspunkt telefonisk og med personlige mails til navngivne modtagere på de enkelte redaktioner.

Vores netværk omfatter nyhedsbureauer, massemedier, fag- og nichemedier samt regionale og lokale medier i hele Skandinavien.

Vi har personlige relationer til flere tusinde redaktører og journalister. Når historierne er bragt af de primære medier, masseudsendes de via automatiske distributionssystemer til hundredvis af yderligere redaktioner.

Kontakt os for at høre nærmere eller aftale et møde, hvor vi sammen kan drøfte jeres specifikke muligheder og behov.