Her er jeres aftryk på medierne!

Hvordan eksponeres jeres virksomhed, produkter og konkurrenter i medierne – kvantitativt og kvalitativt? Få svaret med en medieanalyse fra Epicent.

 

Medieanalyse Niveau 1

Medieanalyse Niveau 1

• Op til tre søgestrenge
• Opgørelse af antal omtaler i danske medier igennem en periode på op til seks år
• Opgørelse af antal omtaler år for år fordelt på mediegrupper samt enkeltmedier
• Rapport med ekspertvurdering af søgestrengenes position i mediebilledet i perioden – med udgangspunkt i de faktorer, som ønskes belyst

• Ekspertvurderingen tager udgangspunkt i gennemgang af cirka 100 udvalgte artikler fra perioden samt skimning af øvrige artikler i et omfang, der er tilstrækkeligt for at kunne opnå et fyldestgørende billede

Medieanalyse Niveau 2

Medieanalyse Niveau 2

• Op til seks søgestrenge
• Opgørelse af antal omtaler i danske medier igennem en periode på op til seks år
• Opgørelse af antal omtaler år for år fordelt på mediegrupper samt enkeltmedier
• Rapport med ekspertvurdering af søgestrengenes position i mediebilledet i perioden – med udgangspunkt i de faktorer, som ønskes belyst

• Ekspertvurderingen indeholder også en analyse af periodens relevante forskydninger og tendenser i forhold til søgestrengenes position i mediebilledet samt en oversigt over udsving i forhold til væsentlige enkeltbegivenheder
• Ekspertvurderingen tager udgangspunkt i gennemgang af op til 500 udvalgte artikler fra perioden samt skimning af øvrige artikler i et omfang, der er tilstrækkeligt for at kunne opnå et fyldestgørende billede