Proces

FORDELE

ChainRelations, Epicents pressekoncept til kæder, har mange fordele. Det er ikke et længere et spørgsmål, om PR-indsatsen skal være national eller lokal. For den bliver begge dele, så kædens fulde eksponeringspotentiale realiseres.

• Landshistorier genbruges lokalt

• Versionering og stærke relationer sikrer høj hitrate på de enkelte redaktioner – også lokalt

• Stort kommercielt udbytte, da den enkelte eksponering direkte sættes i forbindelse med den lokale afdeling

• Stort samlet udbytte for små midler

TOTALLØSNING TIL KÆDER

Med ChainRelations får kæders PR-indsatser på én gang et nationalt, regionalt og lokalt sigte. Alle de ressourcekrævende aktiviteter varetages af Epicent, lige fra tekstforfatning og research til versionering og lokal mediekontakt.

Vores solide journalistiske kompetencer og stærke netværk af mediekontakter gør en stor forskel, når det handler om at sikre jer mest mulig eksponering. Både i landsdækkende, regionale og lokale medier.

FRA IDÉ TIL OMTALE – NATIONALT OG LOKALT

Processen starter med, at Epicents journalister i samarbejde med kunden udarbejder en gennemresearchet og skarp national pressehistorie. Vi er behjælpelige med sparring, forslag og refleksioner i idéfasen. Ofte nyhedsvinkles teksterne, udformes som tendenshistorier med inddragelse af relevante tredjepartskilder eller skæres i en perspektiveret form, hvor historien sættes ind i en tematisk kontekst.

Når materialet er godkendt af kunden, færdiggør Epicent et nationalt pressekit og påbegynder kontakten til de relevante landsdækkende medier. Herefter udarbejdes det nationale pressekit i lokale versioner til brug i de enkelte områder, hvor kæden har filialer.

PROCES

• Udarbejdelse af generisk pressekit

• Udarbejdelse af lokale versioner

• Distribution nationalt

• Distribution lokalt

• Løbende overvågning og opfølgning

DISTRIBUTION

I distributionsfasen sikrer Epicents stærke relationer en optimal hitrate. Relationer, som dækker alt fra nationale nyhedsmedier til lokale ugeaviser i landets mindste og mest afsides handelsområder. Endelig fremsendes på ugentlig basis overvågning med oversigt over omtaler publiceret i trykte og elektroniske medier.

Kontakt Epicent for at booke en præsentation, hvor vi ikke mindst vil inspirere jer med en række gode cases og eksempler.